Privacyverklaring

Privacyverklaring Bold filosofische praktijk
Bold filosofische praktijk, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65143418, hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Als u Bold filosofische praktijk informatie vraagt, als u zich aanmeldt voor een activiteit van Bold Filosofische praktijk, als u een dienst van Bold filosofische praktijk afneemt of als u heeft deelgenomen aan een activiteit van Bold filosofische praktijk, dan kan Bold filosofische praktijk persoonsgegevens van u verwerken.

Bold filosofische praktijk (hierna ook ‘ik’, ‘mij’, ‘me’, ‘wij’ of ‘ons’) respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Bold filosofische praktijk in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bold filosofische praktijk verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Als u informatie vraagt, zich aanmeldt voor een activiteit, een dienst afneemt of heeft deelgenomen aan een activiteit van Bold filosofische praktijk of aan een activiteit die mede georganiseerd is door Bold filosofische praktijk, dan kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

•  voor- en achternaam,
•  e-mail adres.

Alleen wanneer u rechtstreeks van Bold filosofische praktijk een factuur ontvangt, ontvangen heeft of binnenkort zult ontvangen, dan wordt ook het volgende persoonsgegevens verwerkt:

•  postadres.

Onze website verzamelt geen gegevens over u
De website van Bold filosofische praktijk (http://www.boldfilosofischepraktijk.nl) is niet interactief. Op de website vindt u contactinformatie (e-mail adres en telefoonnummer) waarmee u zelf initiatief kunt nemen om contact met ons op te nemen, onze website bevat geen digitaal contactformulier. Als u onze website bezoekt, wordt op geen enkele manier informatie over u verzameld: er wordt door Bold filosofische praktijk, noch in opdracht van Bold filosofische praktijk, op geen enkele manier iets vastgelegd over uw websitebezoek, ook niet over uw IP-adres, en ook worden er geen cookies geplaatst.

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens om onze cursussen en andere activiteiten uit te kunnen voeren met een persoonlijke benadering, om onze financiële administratie volgens vigerende regelgeving te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te houden van onze toekomstige activiteiten.

Nieuwsbrief en e-mails met informatie
Wij sturen af en toe e-mails of een nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten aan mensen die onze activiteiten eerder bezocht hebben of die eerder hiervoor belangstelling hebben getoond. Onderaan de nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich zonder opgaaf van reden eenvoudig kunt afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig. Persoonsgegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk vanwege belastingwetgeving of het uitvoeren van onze diensten.

Beveiliging van uw gegevens
Bold filosofische praktijk draagt zorg voor het beveiligd opslaan van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld
Bold filosofische praktijk deelt uw gegevens niet met derden. Als u deelneemt aan een groepsactiviteit, dan zijn de deelnemers op de hoogte van elkaars voornamen en soms ook achternamen doordat ik gebruik maak van voorstelrondjes en doordat ik zelf actief mensen bij hun naam noem. Uw e-mail adres of postadres zal ik niet met andere deelnemers delen.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Bold filosofische praktijk of over de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerkt hebben, dan kunt u hierover contact met ons opnemen (per e-mail: ivdnbold@gmail.com of telefonisch: 040-2815952).