Opleiding en werkervaring

In Utrecht heb ik Geneeskunde gestudeerd en artsexamen gedaan. Tijdens mijn studie werkte ik in de verslavingszorg. Daarna heb ik mij gespecialiseerd tot verzekeringsarts. Inmiddels ben ik verzekeringsarts niet-praktiserend. 

Als arts heb ik gewerkt op de afdeling Interne Geneeskunde in het Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Als verzekeringsarts, als verzekeringsarts Bezwaar & Beroep en als medisch adviseur werkte ik bij Cadans, UWV en bij het CIZ in Utrecht, Eindhoven en Heerlen.

Later ben ik Filosofie gaan studeren aan Tilburg University. Daar heb ik inmiddels mijn bachelor en master cum laude afgerond. 

Tijdens mijn filosofiestudie deed ik onderzoek in dienst bij Tilburg University naar het ziektebegrip in de verzekeringsgeneeskunde. Zomer 2018 startte ik met mijn PhD onderzoek bij Tilburg University, getiteld: Mindfulness and the body in the experience of being ill

Door mijn gecombineerde achtergrond als arts niet-praktiserend en filosoof heb ik met veel plezier zes jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde. Sinds 2016 ben ik huisfilosoof van Tegenlicht Meet Up 040.

 

                                                         publicaties